Junkyard AB:n tietosuojakäytäntö

  Voimassa alkaen:180522

  1. Yleistä

  Junkyard käsittelee henkilötietojasi vieraillessasi ja tehdessäsi ostoksia Junkyardin verkkokaupassa sivustolla www.junkyard.fi. Meille on erittäin tärkeää,ettätunnet olosi turvalliseksi palvelujamme käyttäessäsi ja Junkyard kiinnittääkin siitäsyystäpaljon huomiota siihen,kuinka henkilötietojasi käsitellään.

   

  Vastuussa henkilötiedoistasi (rekisterinpitäjä) on:

  Yritys:Junkyard AB

  Yritystunnus:556603-2107

  Osoite:Ladugårdvägen 101,461 70 Trollhättan,Sverige

  Sähköposti:gdpr@junkyard.eu

  Puhelin:09 4273 4890

  Tässätietosuojakäytännössähaluamme kertoa sinulle,kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön huolellisesti.

  1. Mitäovat henkilötiedot?

  Henkilötieto on tietoa joko sinusta tai tietoa,joka jollain tavalla voidaan liittääsinuun,kuten nimesi,osoitteesi,henkilötunnuksesi,sähköpostiosoitteesi sekäIP-osoitteesi.

  1. Ikärajat

  Voidaksesi ostaa Junkyardilta sinun tulee olla vähintään 18-vuotias,tai vähintään 16-vuotias,jolloin sinulla tulee olla huoltajan suostumus. Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias hakeaksesi luottoa Junkyardin yhteistyökumppaneilta. Voit luoda asiakastilin meille,jos olet vähintään 13-vuotias. Asiakastilillävoit esimerkiksi tallentaa toivelistoja sekäilmoittaa haluavasi vastaanottaa tarjouksia meiltä.

  1. Kuinka ja mitätietoja keräämme sinusta

  Keräämme henkilötietoja sinusta seuraavissa tilanteissa:

  Tiliäluotaessa. Voit halutessasi luoda asiakastilin meillä. Tilin luomiseksi vaaditaan,ettäannat nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit halutessasi antaa myös joitakin vapaaehtoisia tietoja,kuten esimerkiksi syntymäaikasi. Luodessasi asiakastilin saat henkilökohtaisen asiakasnumeron.  

  Sivustoa junkyard.fi käytettäessä. Vieraillessasi sivustolla junkyard.fi keräämme ja käsittelemme tietoja siitä,kuinka käytät palvelujamme,kuten esimerkiksi kuinka liikut sivustollamme ja mitätuotteita merkitset suosikeiksesi. Sivustolla käytetään nk. evästeitä(cookies). Lisätietoja näistälöydät Evästekäytännöstämme.

  Sivustolta junkyard.fi ostettaessa. Suorittaessasi oston Junkyardilla vaaditaan,ettäannat nimesi,sähköpostiosoitteesi,osoitteesi sekämatkapuhelinnumerosi,jotta voisimme toimittaa tuotteet sinulle,sekävoidaksemme estääja ehkäistäpetoksia (sekätutkia näitä). Tulemme myös tallentamaan tiedot ostostasi,tilaushistoriasi sekämahdolliset palautukset ja vaihdot. Jos päätät ostaa ilman asiakastiliä,saat henkilökohtaisen asiakasnumeron. Kun ostos on suoritettu,saat sähköpostiviestin,jossa on tarjous asiakasnumeroosi linkitetyn asiakastilin luomiseksi.

  Tilatessasi uutiskirjeemme. Rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi vaaditaan,ettäannat sähköpostiosoitteesi. Tämän yhteydessäsaat henkilökohtaisen asiakasnumeron.

  Hakiessasi laskulla maksamista. Hakiessasi laskulla maksamista teemme luottokelpoisuuden arvioinnin ja joissakin tapauksissa suoritamme luottotietojen tarkistuksen. Tämätapahtuu Junkyardin yhteistyökumppanin kautta,joka on rekisterinpitäjänäniille henkilötiedoille,joita Junkyard välittää. Luottokelpoisuuden vahvistamiseksi vaaditaan,ettäannat henkilötunnuksesi.

  1. Kuinka käytämme henkilötietojasi

  Alla näet,kuinka käytämme henkilötietojasi. Jotta voimme käsitellähenkilötietojasi,vaaditaan myös,ettämeilläon oikeus käsitelläniitälain mukaisesti. Alla näet,mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi,ja minkätuen laki antaa niiden käsittelyyn.  

  Käytämme henkilötietojasi:

  1. hallinnoidessamme ostojasi verkkokaupassa junkyard.fi
  2. käsitellessämme tilauksiasi ja palautuksiasi
  3. lähettäessämme sinulle tietoja toimituksen statuksesta
  4. ottaessamme yhteyttäsinuun,mikäli tuotteidesi toimituksessa ilmenee ongelmia
  5. käsitellessämme maksujasi
  6. käsitellessämme reklamaatio- ja takuuasioita

  Henkilötietojen käsittely kohtien a) –f) suorittamisen yhteydessäon välttämätöntä,jotta voisimme tehdäja täyttääsopimuksen kanssasi.

  Käytämme henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

  1. tilisi luomiseen ja käsittelyyn
  2. vastataksemme kysymyksiisi ja kertoaksemme sinulle uusista tai muuttuneista palveluista
  3. osallistuessasi kilpailuihin

  Edelläolevien kohtien g) –j) mukainen henkilötietojen käsittely perustuu siihen,ettäolet antanut siihen suostumuksesi. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi käsittelyyn.

  Käytämme henkilötietojasi palvelujemme käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä:

  1. ollessamme yhteydessäsinuun
  2. analysoimiseen,muokkaamiseen ja parantamiseen
  3. tilastollisiin tarkoituksiin
  4. järjestelmiemme testaamiseen ja parantamiseen
  5. ehkäisemään väärinkäyttöäja sopimatonta käyttöä
  6. voidakseen lähettää kohdennettuja tarjouksia ja uutiskirjeitä sinulle asiakkaana tai uutiskirjeen tilaajana.
  7. lähettäessämme sinulle tutkimuksia,jotka antavat sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tarjouksiimme ja palveluihimme
  8. lähettäessämme sinulle tarjouksia ja/tai suosituksia
  9. muistuttaessamme sinua tuotteista,jotka olet jättänyt ostoskoriin  

  Edelläolevien kohtien k) –r) mukainen henkilötietojen käsittely on tarkoitettu parantamaan kokemustasi palveluistamme sekätarjoamaan sinulle valikoimamme tuotteita,jotka voivat kiinnostaa sinua suoritettuun intressivertailuun perustuen. Sinulla on aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöänäissätapauksissa.

  Käytämme henkilötietojasi:

  1. varmistaaksemme,ettäolet saavuttanut lainmukaisen vähimmäisiän voidaksesi tehdäostoja verkkokaupassa

  Henkilötietojen käsittely edelläolevan kohdan s) mukaan perustuu lainmukaiseen velvoitteeseen.  

  Hakiessasi maksutavaksi laskua,jätät henkilötietosi yhteistyökumppaneillemme. Ne tekevät luottotarkastuksen,joka tapahtuu yleensäautomaattisen päätöksenteon kautta,mikämerkitsee sitä,ettähenkilötietojasi käytetään arvioimaan taloudellinen tilanteesi,ja ettäpäätös tehdään käytettävissäolevien tietojen perusteella. Junkyard ei tee tätäautomaattista päätöstä,vaan sen tekevät laskutuksen yhteistyökumppanimme. Lisätietoja siitä,kuinka yhteistyökumppanimme toimivat automaattisten päätösten avulla,löydät niiden verkkosivuilta: 

  Tulemme myös antamaan sinulle henkilökohtaisia tarjouksia,jotka perustuvat henkilötietoihisi sekäanalyysiin käytöksestäsi käyttäjänä,ts. profiloinnin avulla. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltäytyäsellaisesta tietojen käsittelystä. Lue lisäätästäalla olevassa kohdassa 13 sekäEvästekäytännössämme.

  1. Mihin tallennamme tietosi

  Voimme siirtäähenkilötietojasi palveluntarjoajillemme,jotka käsittelevät henkilötietoja sekäEU/ETA-maiden sisä- ettäulkopuolella suorittaessaan tehtäviäpuolestamme alla olevat kohdan 7 mukaisesti. Näissätapauksissa ryhdymme asianmukaisiin suojatoimiin.

  1. Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi

  Henkilötietojasi saatetaan jakaa muiden yritysryhmäämme kuuluvien yritysten kanssa. Tietoja voidaan myös jakaa palveluntoimittajiemme kanssa,kun se on tarpeen voidaksemme tarjota sinulle palvelujamme. Näitäpalveluntoimittajia ovat esimerkiksi kuljetusyritykset tuotteiden toimituksen yhteydessä,sähköpostin tarjoaja uutiskirjeen toimittamiseksi,palvelin-hosting,liikekumppanit tilastojen tekemiseen,mainostamiseen ja personointiin,maksupalveluntarjoajat,asianhallintajärjestelmät sekäluottotieto- tai perintäyritykset luottotarkastuksiin,tunnistustarkastuksiin ja perintään. Henkilötietoja,jotka on siirretty palveluntarjoajillemme,he saavat käyttääainoastaan tehtäviensäsuorittamiseen.

  Henkilötietoja saatetaan myös jakaa oikeudellisten lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi,tuomioistuinpäätöksiin,rikoksen epäilyn yhteydessätai jos se on välttämätöntävoimassaolevien säännösten täyttämiseksi. Jos Junkyard myydään tai luovutetaan joko kokonaan tai osittain,voidaan henkilötiedot siirtäähankkivalle yhtiölle osana myyntiätai luovutusta.

  1. Kuinka saat tietää,mitätietoja meilläon sinusta

  Sinulla on tiedonsaantioikeus omiin henkilötietoihisi,joita meilläon sinusta,sekäsiihen,kuinka käsittelemme niitä. Jos sinulla on asiakastili,osiossa ”Oma tili”voit nähdä,mitätietoja olemme tallentaneet sinusta. Sieltälöydät myös tietoja aikaisemmista tilauksistasi,palautuksistasi,vaihdoistasi sekätallennetuista luottokorteista. Mikäli sinulla ei ole tiliätai jos haluat saada meiltäapua,voit ottaa yhteyttämeihin sähköpostitse osoitteeseen gdpr@junkyard.eu ja autamme sinua.

  Tästätietojensuojakäytännöstälöydät kaikki tiedot siitä,kuinka tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi sekäsiitä,minkälaisia henkilötietoja keräämme.  

  1. Kuinka sinä(tai me pyynnöstä) muutat virheellisiätietojasi sekäkäytät oikeuttasi tulla unohdetuksi ja rajoittaa tietojesi käsittelyä

  Sinulla on oikeus saada korjatuksi virheelliset tiedot itsestäsi. Asiakastililläsi,osiossa ”Muokkaa profiilia”voit päivittäätietoja,joita meilläon sinusta.  

  Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi,toisin sanoen saada henkilötietosi poistetuksi,muun muassa niissätapauksissa,joissa henkilötietosi eivät ole enäävälttämättömiäsiihen tarkoitukseen,johon ne on kerätty. Jos on olemassa oikeudellisia velvoitteita,jotka estävät Junkyardia poistamasta joko kaikkia tai tiettyjähenkilötietojasi,emme voi poistaa tietojasi niin kauan kuin olemme velvollisia tallentamaan ne.

  Joissakin tapauksissa sinulla on myös oikeus pyytäähenkilökohtaisten tietojesi käsittelyn rajoittamista. Siinätapauksessa rajoitamme kyseisten henkilötietojen käsittelyäniin,ettei niitävoida käyttäämuihin tarkoituksiin kuin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

  Mikäli haluat pyytäävirheellisten tietojen korjaamista,henkilötietojesi poistamista tai henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista,voit lähettäämeille sähköpostia osoitteeseen gdpr@junkyard.eu.

  1. Kuinka suojaamme henkilötietojasi

  Olemme toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet tietojesi suojaamiseksi niin,ettäne eivät katoa,muutu tai päädy luvattomaan käyttöön. Kehitämme jatkuvasti turvallisuustoimenpiteitämme teknisten ratkaisujen kehityksen myötä.

  Jotta korttiostokset saataisiin mahdollisimman turvallisiksi,kaikki tiedot lähetetään salatussa muodossa. Tämämerkitsee sitä,ettäkaikki tiedot siirretään suojatun yhteyden kautta siten,ettäulkopuoliset eivät voi lukea henkilötietojasi. Korttimaksujen yhteydessätyöskentelemme maksuasiamiehen kanssa,joka auttaa meitäsuoraan tarkistamaan pankistasi,ettäkortti on voimassa ostoa varten. Maksuasiamiehemme käsittelee korttitietojasi kansainvälisen turvallisuusstandardin PCI DSS:n mukaisesti. Tämämerkitsee sitä,ettäkorttitietojesi käsittelyn yhteydessäturvallisuustaso on erittäin korkea. Maksaessasi kortilla pidätämme myös oikeuden tarkastaa henkilöllisyytesi.  

  1. Kuinka saat tietosi (”tietojen siirrettävyys”)

  Sinulla on oikeus saada tietyt tiedot,jotka olet antanut meille,jäsennellyssä,yleensäkäytetyssäsekäkoneella luettavissa olevassa muodossa (edellyttäen,ettäne on annettu suostumuksen mukaisesti tai johtuen sopimuksesta,jossa sinäolet osapuolena) omaan käyttöösi tai antaaksesi ne toiselle rekisterinpitäjälle.

  Mikäli haluat saada nämätiedot,tai osan niistä,voit hakea ne asiakastililtäsi. Mikäli sinulla ei ole asiakasnumeroosi liittyvääsalasanaa,voit saada salasanan valitsemalla ”unohtuiko salasana”välilehdessä”oma tili”. Halutessasi apuamme voit lähettäämeilläsähköpostia osoitteeseen gdpr@junkyard.eu.

  Mikäli se on teknisesti mahdollista,voimme myös lähettäätietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle.

  1. Kuinka kauan tallennamme henkilötietojasi

  Tallennamme henkilötietojasi niin kauan,kuin se on välttämätöntätäyttämään ne tarkoitukset,joita varten ne on kerätty. Mikäli et ole tehnyt ostoa (etkäpäättänyt vastaanottaa markkinointia) 36 kuukauden pituisen yhtenäisen jakson aikana,lopetamme asiakastilisi.

  Kun emme enäätarvitse henkilötietojasi täyttämään niitätarkoituksia,joita varten ne on kerätty,tulemme poistamaan ne tai poistamaan tunnistustiedot,jos ei ole olemassa muita perusteltuja syitäsiihen,miksi meidän tulisi tallentaa henkilötietosi pidemmän aikaa. Tulemme myös säilyttämään henkilötietosi niin kauan kuin se on välttämätöntävoimassa olevan lain noudattamiseksi,kiistojen ratkaisemiseksi sekäsopimustemme täyttämiseksi.

  1. Mikäli haluat,ettälopetamme henkilötietojesi käyttämisen

  Sinulla on aina oikeus pyytäämeitälopettamaan henkilötietojesi käytön markkinointiin tai profilointiin lähettämällämeille sähköpostia osoitteeseen gdpr@junkyard.eu.

  Tekstiviestien ja sähköpostin välityksellätulevissa markkinointiviesteissäon suora linkki,jonka avulla voit lopettaa markkinoinnin. Voit myös kirjautua asiakastilillesi ja valita,haluatko meidän lähettävän markkinointia sinulle (kohdassa ”Muokkaa profiilia”) ja kuinka sen teemme.

  Mikäli haluat lopettaa asiakastilisi sivustolla junkyard.fi,sinun tulee lähettääsähköpostiviesti osoitteeseen gdpr@junkyard.eu ja pyytääsitä. Tilisi tullaan silloin poistamaan 30 päivän sisälläeikäsinulla ole enääpääsyätilille tallennettuihin henkilötietoihin. Tulemme säilyttämään tarvittavat henkilötiedot lain niin vaatiessa,kun on olemassa muita perusteltuja syitä,joiden vuoksi tiedot täytyy tallentaa,kuten esimerkiksi maksamattomia velkoja,tai kunnes olemme täyttäneet kanssasi tekemämme sopimuksen,joka on tehty esimerkiksi oston yhteydessä.

  1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

  Datainspektionen on Ruotsin henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen. Jos olet sitämieltä,ettäolemme rikkoneet voimassa olevia lakeja henkilötietojen käsittelyäkoskien,sinulla on oikeus valittaa asiasta tietoja valvovaan virastoon (Datainspektionen).

  1. Evästeet

  Tietoja siitä,mitäevästeitäkäytämme,kuinka ne toimivat sekäsiitä,mitävoit tehdävaikuttaaksesi evästeisiin,löydät Evästekäytännöstämme.

  1. Linkit

  Sivustolla junkyard.fi on linkkejämuihin sivustoihin. Tämätietosuojakäytäntöei koske näitäsivustoja.

  1. Tietosuojakäytännön päivitykset

  Saatamme tehdäpäivityksiätähän tietosuojakäytäntöön. Jos teemme sen,julkaisemme uuden version sivustolla junkyard.fi ja muutokset astuvat voimaan heti,kun uusi versio saatavilla.  

  1. Henkilötietoihin liittyvät kysymykset

  Mikäli sinulla on kysyttäväätai haluat lisätietoja Junkyardin henkilötietojen käsittelystä,voit ottaa meihin yhteyttäsähköpostiosoitteeseen gdpr@junkyard.eu tai postitse osoitteeseen Junkyard AB,att:GDPR,Ladugårdsvägen 101,461 70 Trollhättan,Sweden.

  (5)

  Log In

  Eikö sinulla ole tiliä? Luo tili!
  Tai